Gru 24, 2020 - Laisvalaikiui    0

Be miego nėra sveikatos

Žmogus miega

Garsusis Sanča Pansa, ištikimas Don Kichoto ginklanešys, didelis miegalius, šitaip kalbėjo apie miegą:

“…bet viena man aišku, jog, kol aš miegu, tol nežinau nei baimės, nei vilčių, nei sielvartų, nei džiaugsmų; pasakykime ačiū tam, kuris išrado miegą – tą skraistę, pridengiančią visas žmogaus mintis, tą maistą, naikinantį mums alkį, tą vandenį, malšinantį mums troškulį, tą ugnį, sušildančią šaltį, tą šaltį, vėsinantį mūsų karštį, žodžiu tariant, tą visuotinį pinigą, su kuriuo gali bet ką nusipirkti, tą mastą bei tas svarstykles, kurios sulygina karalių ir piemenį, išminčių ir paikuolį. Dėl vieno tik dalyko man nepatinka miegas: mat žmonės sako, kad jis primenąs mirtį ir kad tarp miegančio ir numirėlio – skirtumas nedidelis” 🤭

Daugeliu atžvilgių Sanča Pansa buvo teisus. Miegas visiems reikalingas. Kas gi jis yra, kodėl jis reikalingas, kokia jo reikšmė žmogaus organizmui 🤔

Kas yra miegas, kam jo reikia ir kokia jo reikšmė?

Dar visai neseniai atsakyti į šiuos klausimus buvo nesunku. Užteko aiškinimo, kad miegant pailsi smegenų nervinės ląstelės, atsistato jų išeikvota energija, smegenys pasiruošia dienos darbui. Tačiau požiūris į miegą keičiasi. Vienas šios srities tyrinėtojų yra labai taikliai pasakęs: “Kuo daugiau tiriame miegą, tuo mažiau suprantame, kam jis reikalingas”. Tačiau aišku viena – kad žmogaus organizmas galėtų normaliai funkcionuoti, jis turi miegodamas pailsėti. Kiekvienam yra tekę nemiegoti vieną ar keletą naktų. Ar bereikia aiškinti, kokia būna savijauta kitą dieną? Senovės Kinijoje pati žiauriausia buvo mirties bausmė, kurią įvykdydavo, neleisdami pasmerktajam miegoti. Pasakojama, kaip vienas pirklys už savo žmonos nužudymą buvo nuteistas kaip tik tokia bausme. Pirklį pasodino į kalėjimą, kur jį be paliovos stebėjo trys prižiūrėtojai. Jie keisdavosi kas valandą ir neleisdavo nuteistajam nė minutės užsnūsti. Aštuntą parą nuteistojo kančios pasidarė tokios baisios, kad jis maldavo iš pasigailėjimo jį kuo greičiau pribaigti bet kuriuo kitu būdu: pakarti, nukirsti galvą, sudeginti gyvą ar paskandinti, pasmaugti, sušaudyti, ketvirčiuoti, susprogdinti 🗡⛓

Specialistai, tyrinėję miego reikšmę, teigia, kad po dviejų bemiegių parų sveiko žmogaus elgesys ir psichika ryškiai pasikeičia – smarkiai sumažėja tiriamojo aktyvumas, susilpnėja jo sugebėjimas kryptingai sukaupti dėmesį, kalba darosi nenuosekli, neaiški, klaidinga. Po kurio laiko žmogus pasidaro visai neaktyvus, apatiškas, atsakydamas į paprasčiausių psichologinių testų klausimus, daro didelių klaidų. Jeigu ir toliau tiriamajam neleidžiama miegoti, jo psichika dar labiau pakinta – atsiranda haliucinacijos ir nenormalus elgesys 👿 Kurį laiką visai neleidžiant miegoti, atsiranda ryškių ir sudėtingų psichikos bei elgesio sutrikimų, kitaip sakant, ORGANIZMAS NESUGEBA PRISITAIKYTI PRIE APLINKOS.

Lėtas miegas, greitas miegas. Ką tuomet veikiame?

Miegas – sudėtingas procesas, susidedantis iš kelių pasikartojančių fazių. Įprastomis sąlygomis jis prasideda vadinamuoju lėtu miegu. Jam būdingos keturios stadijos. Per pirmąsias dvi stadijas sulėtėja širdies veikla, alsavimas, akių obuoliai kartais ima plaukioti. Tyrimo metu, pažadinti iš šio miego, dažnai pasakoja, kad jie miegodami patyrę įvairių pergyvenimų, susijusių su praėjusios dienos įvykiais, kad tuos įvykius  apgalvoję. Per trečią ir ketvirtąją lėto miego stadijas smegenų bio svyravimai dar labiau sulėtėja, akių obuoliai nebejuda, bendras raumenų tonusas nesikeičia. Pabudęs iš tokio miego žmogus, paprastai nesako, kad buvo psichiškai aktyvus 🤯

Po šių keturių lėto miego stadijų eina pereinamoji būklė, o po jos – greito miego fazė, kurios metu greitai juda akių obuoliai, sumažėja bendras raumenų, ypač kaklo, tonusas, pasidaro neritmiška širdies veikla, kvėpavimas. Raumenų tonuso atsipalaidavimo atžvilgiu, šis miegas esti pats kiečiausias, tačiau žadinimo atžvilgiu, jis ne toks gilus kaip lėtas miegas. Jis panašus į snaudulį 😴 Greitas miegas – tai ypatinga organizmo būklė. Tyrimo metu pažadinti iš greito miego, žmonės pasakoja, kad sapnavo ryškius, vaizdžius sapnus, bet sumišusius su nerealiais, fantastiškais elementais 🧞‍♀️🧚‍♀️🦹‍♂️ Jų sapnų siužetai dažniausiai susiję ne su paskutiniais, o su praeities įvykiais.

Lėtas ir greitas miegas naktį kaitaliojasi 4-6 kartus. Vienas ciklas vidutiniškai trunka 90-100 min. Iš pradžių vyrauja lėtas, o paryčiui – greitas miegas. Abi šios miego fazės yra būtinos organizmui ir jis stengiasi jas žūt būt išlaikyti.

Sapnai ir tikrovė

Yra pastebėta, kad miegant kartais padaromi atradimai, sukuriami muzikos, poezijos kūriniai. Vienas iš tokių pavyzdžių – Dmitrijus Mendelejevas ir jo periodinė cheminių elementų lentelė. Kartą, po trijų dienų sunkaus darbo, mokslininkas prigulė pailsėti ir nejučia užsnūdo. Vėliau jis pasakojo: “Sapne aiškiai matau lentelę, kurioje elementai išdėstyti taip, kaip reikia. Prasibudau, ant popieriaus skiautės viską užsirašiau ir vėl užmigau. Vėliau tik vienoje vietoje reikėjo truputį pataisyti”.

Pasakojama, kad garsusis kompozitorius G. Tartini susapnavo, jog jis sudarė sutartį su velniu, o šis jam pažadėjęs tarnauti. Norėdamas įsitikinti velnio žodžiu ir jo muzikiniais gabumais, Tartini davė jam savo smuiką ir liepė sukurti ariją. Velnias įvykdė jo įsakymą ir nuostabiai pagrojo. Susijaudinęs kompozitorius pabudo ir tuoj pat savo smuiku pakartojo nuostabųjį kūrinį. Sakoma, kad taip buvo sukurtas vienas geriausių jo kūrinių – sonata “Velnio treliai”.

Savijauta

Miegas nėra pasyvaus poilsio, pertraukos, aktyvumo slopinimo periodas, o priešingai – aktyvi, savita smegenų būsena. Miegant smegenų aktyvumas nenutrūksta. Miegas – tai ne tam tikra iškrova, o atstatomasis procesas smegenyse.

Kokia bus žmogaus savijauta dieną, priklauso nuo to, kada jis pabus ar bus pažadintas. Pabudus iš greito miego, savijauta būna daug geresnė nei pabudus iš lėto. Galima miegoti ilgai, bet atsibudus jaustis blogiau, negu po trumpesnio miego, iš kurio pabundama palankiu metu. Tinkamai sutvarkius darbo ir poilsio režimą, išsiugdomi geri įpročiai – lengvai ir greitai užmiegama, lengvai reikiamą valandą pabundama be žadintuvo. Vidinis biologinis laikrodis veikia labai tiksliai, o sutrikdžius jo darbą, paprastai, nukenčia visas organizmas.

EPILOGAS

Kai Adomas rojuje užmigo, iš jo šonkaulio dievas sukūrė moterį. Vargšas Adomas! Pirmutinis jo miegas buvo paskutinis jo poilsis 😮

RAMIAI MIEGOKITE, KŪRYBIŠKAI SAPNUOKITE, MALONIAI PRABUSKITE, O PRABUDĘ – NUSTEBINKITE SAVO KŪRINIAIS PASAULĮ 🌏

SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS!

Turite klausimų? Parašykite juos čia!