Naršote "Laisvalaikiui"
Lie 20, 2023 - Laisvalaikiui    0

SOS

Vaistininkai

“Dalis vaistinių dirba trumpiau, o kai kurios net apskritai užsidarė”, – skrieja pasipiktinimo banga ir kaltinimai dėl registruotų naujų įstatymo pataisų, kurios numato, kad didesnėje dalyje šalies vaistinių negali dirbti vienas farmakotechnikas, su juo būtinai kartu dirbti turi ir vaistininkas.

Tiek nedaug laiko prabėgo nuo įstatymo pasikeitimų, o krautuvininkai vėl neriasi iš kailio, stengdamiesi įrodyti, kad įstatymo pakeitimai labai stipriai pakenkė visuomenei. Skaičiau ir stebėjausi jų įtaigos jėga, vienu metu jų net pagailo – kaip dabar jie vargsta, nerasdami vaistininkų ir už sutrumpintas vaistinių darbo valandas prarasdami pelnus bei skaičiuodami nuostolius.

Kaip žinia, tik pastaruoju metu vaistininkas tapo nykstančia būtybe, kurią atėjo laikas įtraukti į Raudonąją knygą. Mūsų, pasirodo, tiek mažai, kad tenka uždarinėti vaistines, trumpinti jų darbo laikus, nedirbti savaitgaliais. Deja, nepakito iškreiptas mąstymas, jog vienoje pamainoje visiškai pakanka ir vieno farmacijos specialisto. O ir kiek čia tų darbų… Vienas kitas šimtas lankytojų per dieną, kelios vakcinacijos, tuo pačiu metu kitam pirkėjui užkalbant dantį, kad šiek tiek palauktų… Gautų prekių “padėliojimai” į lentynas – tik lengvas sportas, o dokumentacija, marketingas, rinkodara ir buhalterija – nemokamai įgytos naujos kompetencijos, todėl nesiskaito kaip darbas. Argi sunku viską suspėti vienam? Žinoma, kad ne 🤦‍♀️🤦🏻‍♂️ Todėl eilę metų ir tvyro chaosas ir vergvaldystė.

Tai ko gi vėl nerimsta krautuvininkai? Nagi, pralėkime kartu per trumpą vieno interneto portalo publikuotą straipsnelį, kuris, greičiausiai, pačių krautuvininkų ir užsakytas, kad atkreiptų įtakingų dėdžių ir tetų dėmesį 😉

BENU vaistinė 

„Vaistininkų trūkumą Lietuvos darbo rinkoje jaučiame ne vienerius metus. Vaistininko bei farmakotechniko profesijos praranda populiarumą dėl sudėtingų emocinių darbo sąlygų, dėl sudėtingų, ne kiekvienam įkandamų studijų tiek akademinių gebėjimų, tiek šių studijų kainos prasme.“ 

Pagaliau atėjo suvokimas, kad farmacijos specialistai dirba sudėtingomis sąlygomis. Kad prieš tai jie visą savo laiką  (kai kas – ir santaupas) skyrė ne kiekvienam įkandamoms studijoms, tikėdamiesi, jog įgytos žinios ateityje sugrįš finansiniu pavidalu ir sotesniu gyvenimu. Taip ir norisi paklausti krautuvininkų: o ką jūs padarėte, kad mūsų netrūktų?

“Kad vaistinėje darbuotojų kiekis būtų subalansuotas teisingai, turime apgalvoti galimą darbo laiko trumpinimą, naujų darbuotojų pritraukimo ir ilgamečių darbuotojų išlaikymo galimybes. Porą vaistinių teko apskritai uždaryti.”

Ką reiškia pora vaistinių kelių šimtų jūroje? Labiau reikėtų susirūpinti darbuotojų išsaugojimu.

”Vaistininkas ir vaistininko padėjėjas visada dirbo ranka rankon. Pati stipriausia komanda vaistinėje ta, kur petys į petį dirba tiek vaistininkas, tiek vaistininko padėjėjas, tiek kosmetikos konsultantas.”

Ir kodėl tik dabar krautuvininkai garsiai pradėjo kalbėti apie tai, ką jau seniai turėjo sureguliuoti? Kur jie buvo tuomet, kai mes prašėme nepalikti vienų pamainoje? Kai įtikinėjome, kad darbų vaistinėje užteks visiems. Kad stiprią komandą sudaro ne vienas, o keli, žinojome seniai. Deja, krautuvininkų balsas visada buvo geriau girdimas.

Gintarinė vaistinė

Trylika vaistinių savaitgaliais nebedirbs, dar 25 vaistinės nedirbs sekmadieniais. Be to, maždaug 87 vaistinėse sutrumpintas darbo laikas. Buvo priimtas sprendimas uždaryti šešias vaistines.“

Dar Lietuvoje taip nebuvo, kad krautuvininkas uždarytų jam pelną nešančią vaistinę 🙃 Tikriausiai, toks vaistinių likimas susiklostė dėl atvirkštinės priežasties – dėl pernelyg mažos apyvartos. Ir tas vaistinių uždarymas yra tendencingas – tiesiog viena keičia kitą…

“Didžiausias iššūkis buvo perskirstyti vaistininkų darbo krūvį ir valandas, kad jie nepervargtų, galėtų keistis ir teikti profesionalias paslaugas pacientams.“

Skaitau ir netikiu savo akimis: KAD NEPERVARGTŲ! Kur jūs buvote anksčiau, mielieji? Mes jau seniai ir pervargę, ir perdegę… Amžinas darbuotojų trūkumas… Metų metus besitęsianti atostogų problema…Neturėjimas teisės sirgti… Auginti vaikus… Norėdamas pasinaudoti teisėtomis atostogomis, pirma turi atidirbti už Joną, Rūtą ir Onutę, o sugrįžus – dar už Zitą, Gitą ir Vytuką. 

Skaityti toliau »
Rgs 1, 2022 - Laisvalaikiui    0

…Rugsėjis

Mokyklos klasė
Prisimink mokyklą
Ir tą juodą suolą
Karalienę “dvoikę”
Generolą “kuolą”.

Prisiminiau kažkada išmoktą ketureilį, kuris atitiko tą laikotarpį, kuomet lankiau mokyklą. Taip, taip, turėjau savo pažymių knygelėje įvairių skaičių – pradedant nuliu, baigiant – penketu 🙂 Tada buvo penkiabalė pažymių sistema ir mūsų žinių vertinimas paprastai turėjo tilpti į keturis skaičius – 2, 3, 4, 5. Tačiau ypatingais atvejais galima buvo gauti ir žemesnį įvertinimą. Pavyzdžiui, kai mane pakvietė atsakinėti rusų klb. mokytoja ir aš nesugebėjau išlementi nei žodžio (šiaip, šio dalyko mano pažymiai buvo gana aukšti – 4-5, bet tada kažkas, matyt, užplaukė), ji ramiai tarė: “Kadangi visą laiką pratylėjai, rašau tau 0”. Ir tikrai parašė! Turiu išsaugotą daiktinį įrodymą – pažymių knygelę 📒 Joje taip pat yra įsitaisęs ir kuolas, t.y. vienetas. Už nepasiruošimą biologijos pamokai. Kai mokytoja pakvietė atsakinėti, nieko nepapasakojau 🤭, todėl gavau dvejetą. Kitai pamokai specialiai nesiruošiau, nes pagalvojau, kad antrą kartą iš eilės tikrai nekvies atsakinėti. Ir ką sau manote? Pakvietė. Kadangi vėl nieko doro nepasakiau, parašė vienetą 😢 Bet toks vertinimas, kaip jau rašiau, būdavo skiriamas ypatingai retomis progomis. Kita vertus, nors buvo penkiabalė sistema, keista, bet vienetai buvo beveik nerašomi, o nuliai – tuo labiau. Smagu prisiminti senus nerūpestingus laikus atėjus rugsėjo pirmajai 💐

Tiems, kas turi darželinukų

Vaikų čiauškėjimas – tai daugiau negu žodžiai; tai ne muzikos garsai, bet vis dėlto tai  – giesmė; tai ne skiemenys, bet vis dėlto sudaro kalbą.

Kodėl tu neateini, kai aš tave šaukiu? Aš tave šaukiau keletą kartų! – sako mama.

Kai tu pašaukei mane ketvirtą kartą, aš išgirdau tik pirmą kartą 🤭


Visos puikiosios žmogaus savybės – kilnumas, padorumas, gerumas, darbštumas – formuojasi pirmiausia vaikystėje, šeimoje ir yra tėvų auklėjamųjų veiksmų rezultatas.

Milda atsisėdo prie pianino nešvariomis rankomis. Mamai pradėjus ją barti, ji tarė:

– Nesirūpink, nieko neatsitiks. Aš skambinsiu tik juodais klavišais 🎹

Vaikai išauga mus nepalyginamai greičiau, nei mes išaugame juos 🤓

Tiems, kas turi 6 -12 metų amžiaus mokyklinukų

Jie labai nori adaptuotis tame pasaulyje, kuris yra už jų šeimų ribų. Jie nori mėgdžioti tokio paties amžiaus ir lyties vaikus.

Jie nori tapti kuo mažiau priklausomi nuo savo tėvų.

Jie išeikvoja daug energijos įvairiems įgūdžiams įgyti, pažinti viskam, kas yra aplink juos, tyrinėti prieš juos atsiveriančiam nuostabiam pasauliui 🔍

Kitų žmonių reiškiama pagarba sužadina giliai slypinčius geriausius pradus, tas vidines jėgas, kurios padeda ne tik sąžiningai atlikti kartais nelengvas pareigas, bet ir įveikti dideles kliūtis, trukdančias siekti tauraus tikslo, išlikti žmogumi pačiomis sunkiausiomis aplinkybėmis. Ten, kur vyrauja tarpusavio pagarba, lengviausiai pasisavinamos teigiamos vertybės, kurios perduodamos kitiems. Tuomet geriausiai išgirstama, suprantama. Tačiau nepagarba gimdo nepagarbą…

“Labiausiai jaučiuosi nelaimingas tada, kai su manimi visiškai nesiskaito mano tėveliai. Vos tik pradedu sakyti savo nuomonę, kuri nesutampa su jų, tuoj mama ir tėtis lyg susitarę mane nutraukia, sakydami, kad aš dar per mažas, kad man pienas nuo lūpų nenudžiūvęs 🍼, kad aš valgau jų duoną ir tik tada galėsiu turėti savo nuomonę, kai pats užsidirbsiu… Nutariau daugiau niekada tėvams nesakyti, ką jaučiu ir ką galvoju.”

Skaityti toliau »
Rgp 25, 2022 - Laisvalaikiui    0

Margas pasaulis

Margi žmonės (šeima)

Žmonių būna įvairių. Pradėję pokalbį piktai, išeina gerai nusiteikę ir laimingi. Arba, iš pradžių juokiasi, o vėliau grasina atleisti iš darbo. Vieniems prekes sudedi į maišelį, o jie tą maišelį nutrenkia tau atgal, kitas pasipiktina, kai vienos dėžutės neįdedi į maišelį. Vieni nori, kad jiems patartum, kiti – patarimus dalina patys. Vieni supyksta, kai gauna mažą nuolaidą, kiti – didžiuojasi tuo, kad įstengia nusipirkti be jokių nuolaidų.

Vaistininkų irgi būna visokių – linksmų, rimtų, susiraukusių. Vieni aptūpčioja klientą nuo jo įėjimo į vaistinę iki kol jis ją palieka, kiti – laukia, kad klientas kuo greičiau išsinešdintų 😳 Vieniems pavyksta slaptą pirkėją aptarnauti taip, kad surinktų 100 %  ir gautų premiją, kiti – dirba ne ką prasčiau, bet pasiūlo mažiau ir premijos negauna ☹️ Vieniems pavyksta apsipirkimo kvitą ištempti iki 20 cm ilgio, kitiems – suteikti kvalifikuotą pagalbą užtenka ir su viena preke. Juk vaistininko profesionalumas nematuojamas kvito ilgiu ir parduotų prekių skaičiumi 😬 Vienas vaistininkas mėgsta plepėti, kitas – atvirkščiai, geriau patylės ir daugiau išklausys. Visais atvejais svarbiausia yra padėti sveikti.

Vaikų taip pat vienodų nebūna. Vieni kantriai laukia, kol tėvai ką nors nupirks arba nenupirks. Kiti – tampo už rankų, rodydami į vieną ar kitą patikusį daiktą. Treti – kad nevargti, iš karto krenta ant žemės ir gauna, ko nori arba į užpakalį 😥

Norėčiau parašyti ir apie dar vieną kategoriją – pasipinigautojus ir kitus prašytojus. Beje, jie taip pat skirtingi. Vieni ko nors prašo, nes jų likimas pasisuko ne ta linkme, kiti prašo, nes jų toks gyvenimo būdas, treti – patologiniai tinginiai, kuriems bet koks darbas yra gyvenimo rykštė. Dar kiti – apsimetėliai, besinaudojantys kitų vardu ir parankia situacija. Pastaruoju metu sutikau nemažai prašytojų, prisidengusių Ukrainos vardu. Pasirinkę tas miestų vietas, kuriose lankosi daug gyventojų (prie didelių prekybos centrų) bei naudodamiesi esama situacija, jie pasistato aukų dėžutes su ukrainietiškais užrašais bei simboliais ir ne lietuvių kalba kviečia paaukoti ukrainiečiams. Atidžiau pažiūrėjus į tuos pinigų prašančius jaunus vyrus, suvoki, jog jų vieta bent jau šiandien tikrai turėtų būti ne čia, o ir jų elgesys – labiau chamiškas, nei nuoširdus. Ką gi, per prievartą iš tavęs pinigų niekas neatiminėja, todėl tik pačio reikalas, kam, kada ir kiek savo pinigų paaukosi.

Yra ir sąžiningų prašytojų. Kartą beapsipirkinėjant viename prekybos centre prie manęs priėjo visiškas bomželis ir paprašė 2 litų (tada dar buvo ši valiuta) alui, nes jis labai blogai jaučiasi ir jei neišgers alaus, tai mirs ☠️. Teko gelbėti gyvybę 🤷 Už sąžiningumą ☝️

Skaityti toliau »
Rgp 11, 2022 - Laisvalaikiui    0

Lietuviška abėcėlė vaistinėje

A raidė

A

Ar žinote, kad iš visų dalykų pasaulyje teisingiausiai yra padalintas protas, kadangi niekas nesiskundžia, kad jam trūksta proto 🤯

B

Bet pasitaiko tokių, kurie atėję į vaistinę apsimeta labai protingais, nors nežino, kad tepalas nuo hemorojaus nėra skirtas slogos gydymui 🤧

C

Cukriniu avinėliu pavirsi, o gal ir cukralige susirgsi, jei tiek saldainių valgysi, – sako močiutė anūkėliui vaistinėje, kai šis reikalauja jam nupirkti kramtomųjų lazdelių – saldainių.

Č

Čekis čekis čekis… Jis toks svarbus mūsų krautuvininkui, kad net rengiami ilgiausių čekių spausdintojų konkursai 🤭 Kuo daugiau prekių čekyje, tuo esi kietesnis 💪 Na, pagalvojau, o kodėl gi man nepabuvus kiečiausiam? Klientui, besiruošiančiam į kelionę ir pirkusiam įvairių dydžių pleistriukų ir tvarsčių, ėmiau ir suskenavau visus po vieną. Gavosi gal 20, o gal ir daugiau prekių. Ar to siekiame? Pasaulio tokiais poelgiais tikrai neišgelbėsime. Ilgas čekis negarantuoja didesnio pelno.  Bet krautuvininkų norais kelias į pragarą grįstas 😈 Tegul jie ten visi ir keliauja 🤪

D

Duok greičiau ką nors nuo skausmo, kol vėjas su akmenimis ant tavęs neužėjo 💨

E

Eilėje stovėdamos ginčijasi dvi moteriškės – jaunesnė ir vyresnė. “Tu amžinai nerimauji”, – sako jaunesnioji. “Aš esu tavo motina. Nerimauti – mano darbas”,- atkerta vyresnioji 👵🏻

F

Futbolo ir bezdalų apsuptyje gyvenu, kai prasideda futbolo čempionatai,- pasiguodė moteris, pirkdama vienkartinę kaukę 😷

G

Geriausios vaistinės vietos yra skirtos favoritams, taip vadinamoms naudingoms prekėms, kurios didina  krautuvininkų pelną. Bet jų turime nenormaliai daug, todėl pusė jų stovi dėžėse. Jei visas sukraučiau į nurodytas vietas, negalėčiau normaliai dirbti – jos kristų, byrėtų ir visaip kitaip trukdytų mano darbui, todėl susikuriu sau patogią aplinką be didelės sąžinės graužaties 🐛

H

Hiperaktyvumo apimta mano regiono vadovė, kaskart apsilankiusi vaistinėje, “pakoreguoja” mano tvarką ir “reikalingus” produktus surikiuoja pagal savo profesinį supratimą 👩🏻‍🏫 Bala jos nematė, laikas viską sudėlios į savas vietas 🙂

I

Ir kodėl turėčiau laikytis dietos? Mano – tik 55 kg, o visa kita – šarmas, seksualumas ir charizma. Ir metų man tik dvidešimt, o likę – stažas 😀

J

Jeigu būtų mano valia, ribočiau vaistinių steigimą viename kvartale (dabar gi yra vietų, kur jų septynios) ir nustatyčiau vietas, kuriose jų reikia (mažesniuose miesteliuose jos visos susispietę aplink gydymo įstaigas, o miestelio gale nei vienos nerasi). Vaistinėse specialistų skaičių padidinčiau iki maximumo. Žmonėms nereikėtų vargti keliaujant iš vienos vaistinės į kitą (nes iš 5-6 vaistinių liktų 1-2), o didelis specialistų skaičius vaistinėje patenkintų visų klientų pageidavimus. O ir darbuotojai pagaliau pasijustų žmonėmis, o ne vergais.

K

Kartais naudinga patylėti, kad tave išgirstų, ir išeiti, kad tave pastebėtų. Taigi, kai klientas kėlė triukšmą dėl neveikiančios e-sistemos ir e-recepto, bandžiau jam paaiškinti, kad mano kaltės čia nėra. Kai supratau, kad aš kalbu, o jis rėkia, apsisukau ir nuėjau užsikaisti kavos. Kai sugrįžau, jis jau buvo bebaigiąs ir jau spėjęs manęs pasigesti: “Kur jūs pradingote? Aš jums kalbu kalbu…” O aš girdėjau, kaip kažkas rėkia rėkia…

Skaityti toliau »
Gru 23, 2021 - Laisvalaikiui    0

Su šventėmis!

Artėja didžiosios metų šventės, ypatingas metas, kurio vienodai laukia maži ir dideli. Tai – stebuklų kupinos akimirkos, praleistos artimųjų apsuptyje. Tai – ramus metas, suteikiantis galimybę sustoti ir pagalvoti.

Kokius žodžius ištarti, kad suteiktum džiaugsmo?

Kokiais žodžiais prabilti, kad atneštum laimę?

Kokiais žodžiais išreikšti draugystę? Santarvę? Laisvės pojūtį? 

O gal tiesiog paimti už rankos?

Kokius žodžius kartoti, kad perteiktum Meilę?

Kokiais žodžiais prabilti, kad apgaubtum kitą švelnumu?

Ar reikia sakyti “Myliu tave”? Ar visuomet būtina tai sakyti?

Ar tą sakyti ir vaikams?

O gal tiesiog paimti už rankos?

Kokiais žodžiais kreiptis? KOKIAIS ŽODŽIAIS?

Ir ar tylėjimas – tai nieko nesakymas? 🤔

Jei paprasčiausiai žvelgiu į tave ir šypsausi tau, o mano delne atsiranda tavo ranka, tuomet tu išgirsi reikalingus žodžius MANO tyloje.

Šiais metais visiems ypač reikia šilumos ir stebuklų. O stebuklu gali tapti rankų artumas, mielas ir netikėtas pokalbis, prisilietimas, širdis, apgaubta meile, aplankytas senas draugas ir daugelis kitų. Linkiu, kad likimas suteiktų galimybę sulaukti pačių nuostabiausių stebuklų 🧚‍♀️ Su artėjančiomis šventėmis! 

Kov 11, 2021 - Laisvalaikiui    0

Gyveno kartą vyras ir moteris…

Vyras ir moteris

Sakoma, moterys yra iš Veneros, o vyrai – iš Marso. Tai ką jie čia veikia Žemėje 🧐 Ogi, kovoja. Kartais, juokauja ar traukia vienas kitą per dantį. Kartais – priekaištauja. Kai kurie pokalbiai vyksta tiesiog laukiant eilėje, kai kurie būna skirti MUMS kaip pamokymai ar pastebėjimai (kartais nuskamba kaip klausimai ar palinkėjimai), dar kiti ištariami garsiai mąstant. Ir visai nesvarbu, kur tuo metu tas žmogus atsidūrė – poliklinikoje 💉, parduotuvėje 🧀, kavinėje 🍦, parke 🌳, ar vaistinėje 🥼 Mintys liejasi laisvai nepriklausomai nuo vietos, bet priklausomai nuo staiga atsiradusio noro jas kažkam išsakyti. Belieka rasti tik laisvą klausytoją – pritarėją.

“Visi vyrai nenaudėliai, kol kas nors neįrodys, jog yra kitaip. Maniškis neįrodė, jog yra kitaip. Na, ir laimingo jam kelio! Gyvenkime taip, kad galėtume pažvelgti bet kuriam vyrui į akis ir pasakyti, jog eitų velniop!”

“Moters nesuprasi: tai ji nepatenkinta, kad vyras myli vien tik save, tai ji nepatenkinta, kad jis myli kitą moterį…”

“Vyrai visada nori sėdėti ant dviejų kėdžių. Gerai, kad moterys laiku tas kėdes išstumdo 🙂

“Moters nervų sistema labai jautri. Tylėk, neprieštarauk jai dėl smulkmenų, padėk visur ir visada. Ne veltui sakoma – nusileisk žmonai dėl mažų dalykų, ji nusileis tau dėl didelių.”

“Mano vyras – vieni planai ir viltys. Tokia jo psichologinė struktūra…”

“Kai man žmona pasakė: jei laiku negrįšiu namo, tai ji mane iš po žemių iškas, nutariau, kad pats laikas peržiūrėti testamentą ir įtraukti palaikų kremavimą.”

“Karantinas išmėtė mus po lovas, bet žmona įspėjo, kad jei negaliu daryti pinigų lovoje, tai geriau kad  neužsigulėčiau.”

“Kad vyras duotų šeimai daugiau pinigų, reikia su juo laiku išsiskirti. Ir dar: niekada neklausk vyro, už ką jis tave myli, nes kai tik jis apie tai susimąstys, paaiškės, kad mylėti tave nėra už ką 😮. O jeigu jis sako, kad tave myli, tai dar nereiškia, kad jis myli TIK TAVE.”

Skaityti toliau »
Sau 28, 2021 - Laisvalaikiui    0

Gyvenimas yra gražus

Kaukės

Šiandien – nei apie sveikatą, nei apie mediciną, nei apie vaistus, o tuo labiau, apie vaistinę nerašysiu. Šiandien pasidžiaukime žiemos išdaigomis ir margo gyvenimo spinduliais 🤓

Kai žmogui nėra kuo didžiuotis, jis pradeda didžiuotis tuo, kad negeria ir nerūko. Yra ir tokių, kurie išdidžiai taria: “Aš nevartoju jokių vaistų!” Šiandien mane tokie maloniai nustebina ☺️

Apie uošves ir anytas

– Mielasis, ar nematei  mano knygos “Kaip sulaukti 100 metų” ?

Aš ją sudeginau!

O kodėl?

Nes tavo mama norėjo ją paskaityti.

***

– Brangioji, anyta, man nereikia jūsų patarimų kaip auklėti mano vaiką. Aš gyvenu su Jūsų vaiku, ir patikėkite, norint pasiekti teigiamą rezultatą, dar reikia dirbti ir dirbti 🥳

Apie paieškas

Firma ieško naujo buhalterio. Seno – taip pat!

***

Sutikti savo svajonių moterį nesudėtinga. Sudėtinga vėliau ją slėpti nuo savo žmonos 🤥

Apie moteris

Moteris – namų židinio kurstytoja. Židinyje ji sudegina visą šeimos biudžetą 💶

Ir visai aš nestora! Mano vyras sako, kad mano figūra – ideali.

Na, žinoma, jis gi pas tave matematikas, jam ideali figūra – apskritimas 😶

Skaityti toliau »
Puslapiai:123456»