Rgp 25, 2022 - Laisvalaikiui    0

Margas pasaulis

Margi žmonės (šeima)

Žmonių būna įvairių. Pradėję pokalbį piktai, išeina gerai nusiteikę ir laimingi. Arba, iš pradžių juokiasi, o vėliau grasina atleisti iš darbo. Vieniems prekes sudedi į maišelį, o jie tą maišelį nutrenkia tau atgal, kitas pasipiktina, kai vienos dėžutės neįdedi į maišelį. Vieni nori, kad jiems patartum, kiti – patarimus dalina patys. Vieni supyksta, kai gauna mažą nuolaidą, kiti – didžiuojasi tuo, kad įstengia nusipirkti be jokių nuolaidų.

Vaistininkų irgi būna visokių – linksmų, rimtų, susiraukusių. Vieni aptūpčioja klientą nuo jo įėjimo į vaistinę iki kol jis ją palieka, kiti – laukia, kad klientas kuo greičiau išsinešdintų 😳 Vieniems pavyksta slaptą pirkėją aptarnauti taip, kad surinktų 100 %  ir gautų premiją, kiti – dirba ne ką prasčiau, bet pasiūlo mažiau ir premijos negauna ☹️ Vieniems pavyksta apsipirkimo kvitą ištempti iki 20 cm ilgio, kitiems – suteikti kvalifikuotą pagalbą užtenka ir su viena preke. Juk vaistininko profesionalumas nematuojamas kvito ilgiu ir parduotų prekių skaičiumi 😬 Vienas vaistininkas mėgsta plepėti, kitas – atvirkščiai, geriau patylės ir daugiau išklausys. Visais atvejais svarbiausia yra padėti sveikti.

Vaikų taip pat vienodų nebūna. Vieni kantriai laukia, kol tėvai ką nors nupirks arba nenupirks. Kiti – tampo už rankų, rodydami į vieną ar kitą patikusį daiktą. Treti – kad nevargti, iš karto krenta ant žemės ir gauna, ko nori arba į užpakalį 😥

Norėčiau parašyti ir apie dar vieną kategoriją – pasipinigautojus ir kitus prašytojus. Beje, jie taip pat skirtingi. Vieni ko nors prašo, nes jų likimas pasisuko ne ta linkme, kiti prašo, nes jų toks gyvenimo būdas, treti – patologiniai tinginiai, kuriems bet koks darbas yra gyvenimo rykštė. Dar kiti – apsimetėliai, besinaudojantys kitų vardu ir parankia situacija. Pastaruoju metu sutikau nemažai prašytojų, prisidengusių Ukrainos vardu. Pasirinkę tas miestų vietas, kuriose lankosi daug gyventojų (prie didelių prekybos centrų) bei naudodamiesi esama situacija, jie pasistato aukų dėžutes su ukrainietiškais užrašais bei simboliais ir ne lietuvių kalba kviečia paaukoti ukrainiečiams. Atidžiau pažiūrėjus į tuos pinigų prašančius jaunus vyrus, suvoki, jog jų vieta bent jau šiandien tikrai turėtų būti ne čia, o ir jų elgesys – labiau chamiškas, nei nuoširdus. Ką gi, per prievartą iš tavęs pinigų niekas neatiminėja, todėl tik pačio reikalas, kam, kada ir kiek savo pinigų paaukosi.

Yra ir sąžiningų prašytojų. Kartą beapsipirkinėjant viename prekybos centre prie manęs priėjo visiškas bomželis ir paprašė 2 litų (tada dar buvo ši valiuta) alui, nes jis labai blogai jaučiasi ir jei neišgers alaus, tai mirs ☠️. Teko gelbėti gyvybę 🤷 Už sąžiningumą ☝️

Taigi, apie įvairovę. Tai nutiko neseniai ir ne Lietuvoje. Man užkandžiaujant vienoje lauko kavinėje, prie manęs priėjo pinigų prašytojas. Vėliau jis patraukė prie kito staliuko. Ir dar prie kito. Kas davė, kas nedavė, nestebėjau. Bet labiausiai pritrenkė vėlesnis vaizdelis. Pasisukau į kitą kavinės pusę, kad pasikviesčiau barmeną ir prie kavinės prieigose stovinčio lošimo aparato pamačiau tą patį pinigų prašytoją. Ką sau manote? Jis spaudinėjo mygtukus, bandydamas savo laimę 🎰 Po kelių tokių tuščių bandymų, nieko nepešęs, jis pasuko prie kitoje kavinėje sėdinčių žmonių ir vėl pradėjo kaulinti 😀Tokių patologinių žaidėjų dar neteko sutikti. Yra pasitaikę tokių, kuriems pasiūlius nupirkti maisto, jie atšauna, kad aš nežinosiu, ką pirkti, todėl jiems duok tik pinigų, bet elgetauti tam, kad palošti 😯

Ir gyvūnų būna visokių: pasiutusių, ramių, grėsmingų, gudrių. Toje pačioje kavinėje aplink staliukus vaikštinėjo balandžiai, laukdami, kol jiems kas numes kokį skanesnį trupinėlį. Vienas jų vaidino, kad turi tik vieną koją. Bet kai reikėjo suspėti prie nukritusio kąsnio, staiga ir kojos abi pasirodė 🙈

Mačiau katę, vaikštinėjančią prie poilsio vilų. Ji gailiai verkė ir glaustėsi prie praeivių, prašydama, kad ją pamaitintų, o vakare tą pačią katę pastebėjau gulinčią viename iš apartamentų balkonų, ramiai besišildančią saulės spinduliuose ir globojamą rūpestingų šeimininkų. Kitą rytą ji vėl gailiai miaukė ir prašė maisto. Ir neatrodė kokia nors apleista ar liesa 🐈

Sakiau, kad yra visokių 🧌

Turite klausimų? Parašykite juos čia!