Vas 15, 2024 - Mano dienoraštis    0

…diena, kuri ateis

Vaistininko dienoraštis

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė “atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę.”

Taigi, šiandien gyvename NEPRIKLAUSOMOJOJE DEMOKRATINĖJE šalyje, tačiau dirbame  krautuvininkams priklausomose vaistinėse, kuriose taip trūksta demokratijos.

Jeigu krautuvininkai įsivaizduoja, kad laisvės suteikimas tolygus dykinėjimui, tai jie labai klysta. Laisvė – tai galimybė laisvai tvarkyti savo laiką. Būti laisvam – vadinasi, ne tuščiai leisti laiką, o pačiam spręsti, ką daryti ir ko nedaryti. 

Bet krautuvininkai žino – kuo daugiau laisvės bus vaistinėje, tuo mažiau pelno bus jų kišenėse. Todėl nesame laisvi tvarkyti savo laiką – net ir atidirbę savo pamainą, dažnu atveju esame priversti dar “šiek tiek” padirbėti už sergančią Grytutę ir atostogaujantį Jonuką. Pasitaiko ir taip, kad atostogaujančią Onutę atšaukia iš atostogų, nes labai skubus reikalas – taip jau nutiko, kad nėra kam dirbti, darbuotojus netikėtai užpuolė gripas. Taip, taip, ir mes kartais sergame, ir mes esame žmonės. Būna ir tokių atvejų, kai turinčiam nedarbingumą, skambinama ir įsakmiai prašoma sugrįžti į darbą ir ten pabaigti sirgti.

O kaip su ta demokratija? Skaitau internete: “Demokratija – valstybės valdymo forma, kai visa valdžia kyla iš  piliečių valios…” Pas mus šeimoje būna visaip. Kai susirenkame prie pietų stalo, tas, kuris ruošė pietus taria:  “Šiandien – demokratija”, o tai reiškia, kad visi į lėkštes dedasi ką nori, kiek nori ir kaip nori. Dažniausiai taip ir būna. Bet… Pasitaiko ir tokių dienų, kai išgirsti: “Šiandien – jokios demokratijos ir jokių laisvių!” Nespėji, žmogau, net prasižioti ar pabandyti paprieštarauti, kai prieš savo nosį pamatai pilną lėkštę gal ir ne pačių mėgstamiausių tavo kąsnių. Ką gi, suvalgai per daug nesipriešindamas, nes žinai, kad kitą kartą bandysi atsikeršyti 😉

Vaistinėje šiek tiek kitaip. Visa valdžia kylakrautuvininkų ir jų pakalikų valios. Todėl nereikia labai stebėtis, kad atėję į vaistinę vieno vaisto, išeisite su visiškai kitu, ir, galbūt, ne vienu. Arba, tik sugrįžę namo suprasite, kad šalia vaistų prigriebėte ir vieną kitą maisto papildą. Visa tai – tik iš krautuvininkų valios. Tai jie organizuoja motyvacinius seminarus, į kuriuos siunčia savo pervargusius darbuotojus, kad tie, taip sakant, “pasikrautų” arba, kitais žodžiais tariant, pasiklausytų pranešimo, įkvepiančio juos dirbti dar įnirtingiau. Ir visi pranešėjai kaip susitarę teigia, kad sėkmę pasiekė dėl savo ypatingos valios ir moralės 😎

Taigi, jeigu  kartais ir pasiseka kokį laisvės gūsį įkvėpti, tai po tokių “motyvuotų” seminarų jis pamažu išsikvepia. Ir vėl pradedi jausti savo supančiotas rankas bei prigesintą norą elgtis laisvai ir nepriklausomai. Bet jeigu dėl vienokių ar kitokių priežasčių esi priverstas šokti pagal kažkieno dūdelę, tai pirkėjas visada yra LAISVAS RINKTIS. Jis yra NEPRIKLAUSOMAS nei nuo gintarinių, nei nuo camelijų, nei nuo eurų ar benų. Jis NEPRIVALO pirkti brukamų AMBIO, LIVEWELL, VIVAVIT  ir kitų privačių ženklų prekių. 

Taigi, kas dar nesijaučiate visiškai laisvas ir nepriklausomas, linkiu tokiu tapti. Laisvai ir nepriklausomai šaliai reikalingi laisvi ir nepriklausomi piliečiai. Išties laisvas yra tas, kuris nieko nesitiki ir nieko nebijo. Nesitiki didesnės algos už abejotinus pardavimus ir nebijo pasipriešinti tiems pardavimams 🥊

Su artėjančia Vasario 16-ąja. Būkit stiprūs, sąžiningi ir nepaperkami.

Turite klausimų? Parašykite juos čia!