Vas 4, 2015 - Mintys apie darbą    0

Mes laimėjom!

PergalėPirmiausiai, noriu pasidžiaugti, kad vaistinių darbuotojų profesinei sąjungai, o kartu ir mums visiems, pavyko vėl laimėti prieš didžiųjų tinklų savininkus, kurie siekė sutrumpinti musų atostogas ir prailginti savaitinį darbo laiką. Sveikatos ministerijos buvo nuspręsta, kad siekiant užtikrinti pacientų teisę gauti kokybišką farmacinę paslaugą bei apsaugoti pacientų sveikatą – nekeisti šiuo metu farmacijos specialistams nustatyto darbo laiko ir kasmetinių atostogų trukmės reglamentavimo. O tai reiškia, kad mes dirbsime taip, kaip ir dirbome 🙂

Beje, nutarime buvo labai geras pastebėjimas, kad daugelyje ES šalių vaistinėse vienoje pamainoje dirba visa komanda: vaistininkas, vienas ar daugiau padėjėjų, kiti specialius mokymus išėję specialistai. O Lietuvoje daugumoje vaistinių pamainoje dirba tik vienas farmacijos specialistas, todėl jam ypač sunku ATSAKINGAI dirbti 8 val. Kompetencijos komisija, kuri įpareigota vertinti farmacijos specialistų farmacijos praktikos klaidas, pažymi, kad specialistai dažniausiai klaidos priežastimi įvardija didelį darbo krūvį, įtampą, ypač dirbant vienam specialistu pamainoje.

Todėl sekantis mūsų siekis turėtų būti kova už naują įstatymą – kad pamainoje privalo dirbti ne mažiau nei du farmacijos specialistai. Iš to naudą greitai pajustume visi, ir mes, besidarbuojantys, ir tie, kurie ateina apsipirkti.

Ir visų farmacininkų vardu dėkoju tiems, kurie labiausiai grūmėsi dėl tokios puikios baigties, ir tiems, kurie palaikė morališkai ir savo laiškais skatino nepasiduoti sunkioje ir principingoje kovoje 🙂

Gali būti įdomu farmacijos specialistams

Turite klausimų? Parašykite juos čia!